MBM Consulting & Training

MBM thành lập vào năm 2018 và hoạt động tập trung trong ba lĩnh vực Tư Vấn - Đào Tạo - Đầu Tư

Các nhà sáng lập mong muốn thông qua các hoạt động này đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam
bằng những giải pháp đột phá, thực chiến.

Với sứ mệnh tạo giá trị bền vững, các thành viên của MBM không ngừng nỗ lực nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo
để đem tới những giá trị vượt trội, đưa đến các giải pháp đột phá, hiệu quả và phù hợp tới từng mô hình kinh doanh.

Lĩnh vực hoạt động

MBM đáp ứng nhu cầu cấp thiết của Doanh nghiệp bằng hệ thống các giải pháp đồng bộ từ lập chiến lược, đến thiết kế và triển khai thực hiện các chương trình vận hành và xây dựng hệ thống, quy trình, quản trị hiệu quả cho doanh nghiệp.

Các thành viên sáng lập và hội đồng cố vấn sở hữu năng lực chuyên sâu, cũng như kinh nghiệm thực tiễn lâu năm trong các lĩnh vực:

Tư vấn

Những giải pháp chiến lược được MBM lựa chọn đặc biệt phù hợp, hiệu quả với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đột phá và phát triển bền vững.

Đào tạo

Sự đột phá, tính thực tế trong các chương trình đào tạo public và in-house được MBM đặc biệt chú trọng, giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh.

Đầu tư

Trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, sự tham gia của MBM giúp doanh nghiệp nâng tầm năng lực quản lý, khả năng phát triển và hoàn thiện hệ thống trong thời gian ngắn.