Tài chính

Câu Chuyện Kinh Doanh – Phần 1

Kinh doanh là một con đường, con đường thì phải có cái đích, cái đích cuối cùng gọi là Tầm Nhìn (vision), những mốc chặng đánh dấu trên đường gọi là Mục Tiêu (milestone).

Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau, những người cùng nhau đi trên con đường kinh doanh gọi là đội nhóm (team).

Người lãnh đạo, muốn team cùng đi đúng hướng thì phải chia sẻ và thống nhất được tầm nhìn. Vai trò của mỗi team members trong từng chặng mốc cũng cần phải được xác định rõ ràng, phù hợp.

Team là một thực thể phức tạp, gồm những con người khác biệt nhưng lại phải cùng chất, do vậy team phải có văn hoá riêng thậm chí văn hoá riêng đó phải thật đủ mạnh để thổi hồn vào cái sản phẩm, dịch vụ mà team muốn làm.

Một tầm nhìn rõ ràng, một ham muốn đồng hành đi tới, một nền tảng văn hoá kết dính, sẽ là cơ sở để xây dựng chiến lược tổng thể giúp team đi về đích một cách nhanh nhất, vượt qua trở ngại thương trường một cách dễ dàng nhất.

Chiến lược ở cấp tổng thể nhất gọi là chiến lược công ty, trong đó khoanh vùng các lĩnh vực hoạt động của nó. Chẳng hạn như đối với một công ty Đào tạo & Tư vấn, cái tên gọi đã phần nào thể hiện các lĩnh vực mà công ty hoạt động. Chiến lược tổng thể giúp đội ngũ lãnh đạo định hướng phân bổ nguồn lực giữa các mảng kinh doanh, cũng như định hình sự kết nối, cộng hưởng giữa các mảng kinh doanh đó.

Ở tầng thấp hơn, là chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. Trong đó, các mảng kinh doanh được định hướng cụ thể làm sao để cạnh tranh trên thương trường. Các yếu tố nội & ngoại vi được đem ra mổ xẻ, trong mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh, nhằm xác định được con đường về đích một cách hiệu quả & phù hợp nhất.

Hai cấp chiến lược trên, sẽ không thể được triển khai một cách hiệu quả, nếu không có một bản đồ chiến lược phối hợp nhuần nhuyễn giữa các cấp chức năng. Nếu trong thể thao, đỉnh cao của sự rèn luyện tạo nên những cú đánh được vận lực toàn thân, thì trong kinh doanh cũng tương tự như thế. Các cấp chức năng phải triển khai công việc không ngoài mục tiêu bổ trợ cho một hướng đi chung của chiến lược cấp kinh doanh. Bán hàng, tiếp thị, nhân sự, tài chính, công nghệ, hậu cần… tất cả đều phải được phối hợp đồng điệu tạo nên tính đồng bộ cao trong tổ chức. Từng chức năng có thể chưa hoàn hảo trên con đường phát triển của doanh nghiệp, nhưng sự phối hợp của chúng thì phải luôn hoàn hảo. Thiếu đi sự hoàn hảo đó, doanh nghiệp vẫn có thể tồn tại, nhưng sẽ khó lớn mạnh & phát triển, một cách toàn diện.

Kinh doanh là một con đường mà cái đích luôn là phần thưởng hấp dẫn, cho những ai nắm rõ tấm bản đồ kho báu.