Hoạt động tư vấn

Tư vấn chiến lược

Với kinh nghiệm chuyên sâu của đội ngũ nhân sự, hội đồng tư vấn – cố vấn, MBM tự tin đem lại những giải pháp chiến lược đặc biệt hiệu quả với doanh nghiệp vừa và nhỏ; giúp tăng trưởng đột phá và phát triển bền vững.

Tư vấn Quản trị

Bao gồm Quản trị Chung, Quản trị hệ thống Tài chính, Hệ thống quản trị nhân sự; Hệ thống vận hành, kinh doanh (Sales & Marketing): Các chuyên gia tư vấn quản trị dày dặn kinh nghiệm sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình phát triển: xây dựng chiến lược, tài chính, nhân sự và kế hoạch triển khai với tiêu chí phù hợp – hiệu quả – chuyên nghiệp.

Tư vấn Marketing

Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể từ cấp công ty đến cấp chức năng theo từng giai đoạn, tư vấn chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến lược khác biệt hoá sản phẩm, xây dựng bộ tài liệu quy chuẩn về toàn bộ quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Giải pháp Vận hành

MBM tự hào cung cấp những giải pháp hữu hiệu giúp tối ưu hóa nguồn lực và nâng tầm doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và bài bản hơn thông qua các hệ thống phần mềm: ERP, HRM, DMS, CRM, KPIs,…

Hoạt động đào tạo, huấn luyện

Nằm top đầu về đào tạo tài chính từ cơ bản đến nâng cao với phương thức đào tạo đột phá đáp ứng nhu cầu của học viên “không chuyên về tài chính” và mang lại hiệu quả đào tạo cao nhất.

Đào tạo public và in-house

Đào tạo public và đào tạo inhouse theo nhu cầu thị trường và yêu cầu của DN/tổ chức với các khóa học liên quan đến Chiến lược, Quản trị, Tài chính, Nhân sự, Marketing, kỹ năng mềm,…

Hoạt động đầu tư

MBM thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp
nhằm mục đích hỗ trợ, kết nối, sinh lợi trên tinh thần win-win.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu chi tiết hơn về các cơ hội hợp tác, đầu tư.