Kiến thức tài chính

Đòn Bẩy Trong Doanh Nghiệp

Công ty đang đứng trước lựa chọn giữa hai ứng viên phát triển kinh doanh đầy kinh nghiệm, rất phù hợp với các giá trị văn hoá của tổ chức hiện hành. Ứng viên A có khả năng phát triển ...
xem tiếp

Tài Chính Cá Nhân

Thường thì khởi nghiệp mà không biết làm gì thì người ta hay nghĩ đến chuyện mở quán ăn hay uống, nói cho đúng thuật ngữ phong trào khởi nghiệp thì là start-up F&B (Food & Beverage). Xét về khía ...
xem tiếp

Báo Cáo Tài Chính

Với hiện trạng hiện nay, các doanh nghiệp tư nhân có qui mô từ nhỏ đến vừa thường vẫn duy trì một hệ thống quản lý tài chính đơn giản rất lâu năm từ ngày bắt đầu. Trong quá trình ...
xem tiếp
Loading...