Tài chính

Nhìn doanh thu, biết lợi nhuận

Chủ doanh nghiệp có hay nhìn doanh thu đoán ra lợi nhuận?

Thường thì các doanh nghiệp trưởng thành sẽ có mô hình định & biến phí khá ổn định. Trong đó định phí thì không đổi, còn biến phí thì biến thiên theo % nhất định của doanh thu. Khi đó chỉ cần biết doanh thu sẽ đoán ra lợi nhuận.

Ví dụ:

Kỳ 1 doanh thu 100 thấy lời 20
Kỳ 2 doanh thu 120 thấy lời 30
Kỳ 3 nếu doanh thu 130 thì sẽ đoán được lợi nhuận khoảng 35

Tại sao lại như vậy? Để hiểu được những con số tài chính đơn giản nhưng rất phổ cập này biến hoá ra sao, cần hiểu rõ mối quan hệ “họ hàng” giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

Báo cáo Lời Lỗ (P&L) thì ai cũng phải đọc, nhưng để ứng dụng chúng vào các quyết định quản trị ở cả tầm vận hành, lẫn chiến lược đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về bản chất của các con số.

Đó chính là một trong những lí do khoá học Tài Chính Ứng Dụng của MBM dành cho CEO ra đời.

Việt Ba
MBM Consulting & Training

P/s 1: Định phí trong trường hợp ví dụ trên là bao nhiêu?

P/s 2: Tại sao doanh thu chỉ tăng 30% mà lợi nhuận tăng tới 75%?