TÀI CHÍNH ĐẶC CÔNG

Lãnh đạo và Quản lý là hai vai trò cơ bản mà một chủ Doanh nghiệp cần nắm vững và thực hành tốt, tuy nhiên, để có thể thành công về lâu dài, Doanh chủ cần phải chắc tay ở cả các quyết định Đầu tư. Muốn làm được việc đó, kiến thức tài chính vững vàng là điều kiện bắt buộc.

Với tổng thời lượng 50 giờ học (chia làm 18 buổi học trực tiếp tại lớp, và 2 buổi ngoại khóa) bên cạnh nhiều giờ thực hành tại nhà, khóa học Tài chính Ứng dụng Chuyên sâu của Công ty Tư Vấn & Đào tạo MBM (còn được gọi là lớp Đặc công Tài chính) sẽ giúp Doanh chủ, Nhà quản lý nắm vững các kiến thức cốt lõi phục vụ hai mục đích sau:

A. Quản trị Tài chính Doanh Nghiệp

B. Đầu tư Cá nhân

A. Quản trị Tài chính Doanh Nghiệp

Trong học phần A, kiến thức được chuyển giao sẽ đủ rộng, đủ sâu ở cả ba mảng chân kiềng là Tài Chính, Kế Toán Quản TrịKế Toán Tài Chính, để một người đã có kinh nghiệm quản lý Doanh nghiệp nhưng chưa được đào tạo bài bản về Tài chính Doanh nghiệp có thể vận dụng vào công việc Đầu tư, Lãnh đạo và Quản lý Doanh nghiệp của mình một cách tối ưu nhất.

B. Đầu tư Cá nhân

Trong học phần B, dựa trên những kiến thức nền tảng từ phần A, học viên sẽ được bổ sung thêm tư duy và năng lực đầu tư cá nhân. Học phần này sẽ tập trung ứng dụng chi tiết kiến thức đã học vào việc đánh giá sản phẩm đầu tư nói chung, định giá và lựa chọn cổ phiếu tốt một cách cụ thể. Học viên xuất sắc sẽ có thể trở thành một nhà đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán. Ở phần nâng cao hơn, học viên sẽ được giới thiệu và tiếp cận các công cụ đầu tư mới nhất trên thị trường tài chính để phân bổ và quản lý tài sản cá nhân của mình.

Đề cương chi tiết, xin vui lòng liên hệ: 

Ms. Thy: (+84)83.900.9486 (Zalo | Viber)

Fanpage: https://www.facebook.com/MBMConsultingTraining/

Email: vietba75@gmail.com

Để add vào nhóm lớp học